Sunday, March 31, 2013

लोडसेडिङ जस्तो माया

हाम्रो माया चाकु जस्तो गुलियो होस् तर कालो नहोस्
हाम्रो माया सखरखण्ड र तरुल जस्तो फैलियोस, झांगियोस् तर नमरोस
हाम्रो माया स्वास्थानी जस्तो सधैं दोहोर्याएर पढ्न पाइयोस्, पढेर मिल्काउन नपरोस्
तिलको लड्डु जस्तो साह्रो होस् प्रेमको गाँठो तर कसार जस्तो टोक्नै गाह्रो नहोस्
सूर्य ग्रहण जस्तो वर्षवर्षा मात्र आउने नहोस् हाम्रो माया
लोडसेडिङ जस्तो हरपल, हर क्षण साथ दिने होस् !!!
हरपल, हर क्षण साथ दिने होस् !!!
(२०६६-१०-१, कालिमाटी तरकारी बजार, तरूल सखरखण्ड व्यवस्थापन समिती) :)

No comments:

Post a Comment