Friday, August 3, 2012

मापसेमा यमराज


-भवसागर घिमिरे

(यमराज राँगोमाथि चढेका छन्  भने चित्रगुप्तले राँगो डोर्याइ राखेका छन् । यमराज राँगोबाट झर्छन् ।)
यमराजः (थाकेर) ए चित्रगुप्त ! यो के गन्हाएको हँ ?

चित्रगुप्तः यो बसपार्क गन्हाएको हो महाराज ।

यमराजः के हो मरेको मान्छे आचकल यमलोकमा बस चढेर आउँछन कि क्या हो ?


चित्रगुप्तः हामी यमलोक हैन महाराज, पोखराको बसपार्कबाट अल्लि माथि आइपुग्यौं ।