Tuesday, May 3, 2011

Just New Creation

ख्याल ख्यालमै एक मिनेटको सानो भिडियो तयार गरेँ यो मेरो पहिलो प्रयास हो तपाइबाट सुझावको अपेक्षा गरेको छु...

No comments:

Post a Comment